Bedrijfsgezondheidsbevordering

Bedrijfsgezondheidsbevordering is een programma bestemd voor alle medewerkers in alle lagen van het bedrijf en wordt gegeven met als doel een gezondere leefstijl en verantwoorde uitvoer van werkzaamheden te bevorderen. Het programma wordt samen met de opdrachtgever vastgesteld, afgestemd op de medewerkers/ het bedrijf. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen in het programma bedrijfsgezondheidsbevordering.

  • Werkhouding en werktechniek;
  • Verantwoord bewegen;
  • Belasting en belastbaarheid;
  • Gezonde voeding;
  • Ontspanning;
  • Omgaan met stress.

Door bevordering van de gezondheid op de werkvloer zullen werknemers zich beter en gezonder gaan voelen, wat vele positieve gevolgen heeft

  • Minder verzuim;
  • Meer motivatie;
  • Hogere productiviteit;
  • Beter imago van de werkgever als positieve en zorgzame organisatie.

Onze voorlichtings– en trainingsprogramma’s worden gegeven door een gespecialiseerde fysio therapeut. De programma’s worden gegeven in een groep of per individu bij u in het bedrijf of, wanneer uw werknemers verspreid werken over het land, op een centraal gelegen locatie.