Fysiotherapie op de werkvloer

Het is mogelijk dat wij langskomen op uw bedrijf. Het bedrijfsfysiotherapeutisch spreekuur is hiervan een goed voorbeeld: laagdrempelig, snel en goed inzetbaar. Indien een werknemer voldoende aanvullend verzekerd is, is dit bovendien geheel kosteloos voor de werkgever.

Door fysiotherapie zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden, zullen werknemers er eerder gebruik van maken. Daardoor kan er tijdig ingegrepen worden waardoor ernstigere blessures voorkomen worden.

Een bedrijfsfysiotherapeutisch spreekuur is al mogelijk vanaf 4 aaneengesloten behandelsessies.