Geriatrische fysiotherapie

Als u ouder en minder beweeglijk wordt, kunt u daardoor belemmeringen of klachten ervaren.

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom.

Onze geriatrische fysiotherapeut i.o., Wieke de Groot, werkt vanuit specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. U krijgt dan misschien oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Wieke adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Die informeert zij dan bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.