Haptotherapie

Locatie Kleinzand 151, Sneek

Wat is haptotherapie?

Haptotherapie heeft als uitgangspunt: bewust voelen en ervaren. De therapie richt zich dus op zowel het lichaam, de emoties als het denken. Het maakt gebruik van de inzichten van de haptonomie (leer van de tastzin). De haptotherapeut helpt je voelbaar te maken wat er speelt in contact met jezelf en met anderen.

Alle goede en slechte ervaringen worden als je ze beleefd hebt opgeslagen en voortaan meegedragen. Negatieve ervaringen kunnen een zware ballast gaan vormen, waardoor contact met anderen vervelend kan voelen; gevoelsmatig of lichamelijk. Ook kun je vage lichamelijke klachten krijgen of merken dat je gevoel blokkeert. Tijdens haptotherapie leer je weer hoe het is om naar de signalen van je lichaam te luisteren, om echt te vóélen. Als dat voelen weer goed lukt, ontstaat er ruimte om negatieve gevoelens ook te verwerken, zodat je weer weerbaar wordt voor problemen uit het heden of verleden. Ook word je meer bewust van het contact met jezelf en met anderen. Het uiteindelijke doel is dat jij je weer positief kunt verbinden met jezelf, je lijf en je omgeving.

Meer over haptotherapie

Het woord ‘haptonomie’ is samengesteld uit de Griekse woorden hapsis (aanraking) en nomos (leer). De begeleidingsvorm haptotherapie werd ontwikkeld door Frans Veldman, een fysiotherapeut met een achtergrond in de psychologie. Hij ontwikkelde het idee dat het lichaam de ‘drager’ is van onze gevoelens. Daarom is het zinvol om met behulp van onder andere aanraking de cliënt weer in contact te brengen met zichzelf en de buitenwereld. Met de therapie krijg je meer inzicht in hoe je omgaat met je eigen emoties, spanningen en gevoelsmatig contact met anderen.

Effectief en affectief contact

In het contact met anderen onderscheiden we twee aspecten. Het eerste aspect is het effectieve, waarbij je een bepaald resultaat zoekt. Met iemand een taak tot een goede einde brengen, zoals samen de afwas doen. Het andere aspect is de affectieve kant, die is alleen voelbaar en ervaarbaar. Tijdens het afwassen kun je de persoonlijke band die je samen hebt ervaren en blij met elkaars gezelschap zijn. Je voelt je bevestigd door die ander. Zulke momenten van affectief contact hebben mensen nodig om zich niet eenzaam en geïsoleerd te voelen. Het is belangrijk voor ons emotionele welzijn. Als je merkt dat je hierin blokkeert of het vaak moeizaam verloopt, is het belangrijk om hier naar te kijken en er verandering in te brengen.

Ook in relatie tot jezelf kun je effectieve en affectieve aspecten waarnemen. Een klein voorbeeld over hoe een verstoorde balans binnen jezelf er uit kan zien: Als je moet kiezen tussen je gevoel (wat je lichaam je vertelt over waar jij je goed bij voelt) en wat je vindt (wat je denken bepaalt wat het beste resultaat heeft in jouw leven), dan kan het denken winnen van het voelen. Zoals op een avond dat je je moe voelt, maar je ook een feestje hebt. Je gaat toch naar het feestje, omdat je de mening van anderen over jou niet in gevaar wil brengen.

Resultaat belangrijker dan beleving, of toch niet?

In onze maatschappij is het gebruikelijk om het resultaat belangrijker te vinden dan je eigen beleving. In plaats van naar je eigen behoeften te luisteren, krijgt je hoofd vaak de overhand. Tijdens de therapie leer je een bewustere afweging maken, waarbij je beide elementen betrekt en weegt: zowel het denken als het voelen. Als je je gevoel vaak negeert, heb je niet eens meer in de gaten wat je lichaam je vertelt. Je blokkeert het onaangename gevoel en dat onderdrukt uiteindelijk daarmee ook alle andere gevoelens. Je kunt lichamelijke klachten krijgen, want emotionele blokkades kunnen zich sterk uiten in het lichaam. Daar worden negatieve ervaringen vaak in de vorm van spanning opgeslagen. Je voelt je sterker als je gedachten in balans zijn met je gevoel.