NES scan

Een NES Health scan is een ingenieuze lichaamsscan, een revolutionaire nieuwe scantechniek op basis van kwantum technologie en biofysica, ontstaan vanuit Westerse en Oosterse geneeskundige inzichten.

Vanuit steeds meer wetenschappelijke invalshoeken wordt er vastgesteld, dat er een regulerend energie- en informatieveld binnen het fysieke lichaam bestaat dat voorbij het celniveau opereert. NES Health noemt dit “het menselijke lichaamsveld”, ofwel het Human Body Field (HBF): het besturingssysteem van het lichaam. Recente wetenschappelijke ontwikkelingen bewijzen dat gezondheid veel verder gaat dan we ooit voor mogelijk hielden, namelijk voorbij het niveau van cellen, organen en zelfs het DNA.

Gedurende bijna veertig jaar heeft de Australiër Peter Fraser de structuur en functies van dit veld onderzocht. In zijn onderzoek ontrafelde hij een systeem van dynamisch gestructureerde energie- en informatievelden, die het fysieke lichaam informeren en de fysiologie reguleren. Peter Fraser vond correlaties tussen duizenden lichaamsveld-functies en het fysieke lichaam. Daarmee bereikte hij voor het eerst een integratie tussen de eeuwenoude Chinese geneeskunde en de hedendaagse biologie, anatomie en fysiologie. Uit deze theoretische benadering is NES ProVision voortgekomen.

NES ProVision – in 15 seconden 156 metingen!

NES ProVision is één van de eerste computer hard- en software systemen, welke een complete energetiche scan van je lichaam maakt zonder dat dit belastend is voor de gezondheid. Het is een systeem dat uitgebreid vaststelt waar het lichaamsveld blokkeert en waar het informatie en energie verliest. Zo wordt een compleet inzicht verkregen van zowel de geestelijke als de lichamelijke gesteldheid van dat moment. Door deze gegevens te analyseren kunnen we een gerichte effectieve behandelmethode toepassen.

De NES ProVision scan is te vergelijken met het zoeken naar de zwakste schakel in een ketting: NES Health toont de zwakste schakels in het lichaamsveld (Human Body Field). Door de zwakke schakel daarna te versterken, wordt de gehele ketting sterker. Door het versterken van het HBF wordt het zelfherstellend vermogen geoptimaliseerd en is het lichaam beter in staat zichzelf te genezen.

De NES Health methode is niet gebaseerd op symptoombestrijding. Het is een holistische methode, gericht op het harmoniseren van het lichaamsveld, met als gevolg de bevordering van de gezondheid. De NES health scan ontdekt niet alleen een onbalans in voorheen onzichtbare probleemgebieden, maar geeft ook een energetische ondersteuning voor correcties, door de zogenaamde magnetische resonantie van de NES Infoceuticals.

NES Infoceuticals

Deze infoceuticals corrigeren verstoringen in het Human Body Field. De Infoceuticals van NES Health zijn natuurlijke remedies, die met energie en informatie zijn “ingeprint”. Bovendien stimuleren ze het zelfherstellend vermogen van het lichaam, zodat dit beter met stressfactoren om kan gaan. Dit in tegenstelling tot kruiden, (voedings)supplementen en geneesmiddelen, die alleen chemische informatie aan het lichaam verstrekken. Deze middelen kunnen optimaal hun werk doen wanneer het onderliggende besturingssysteem, het Human Body Field, dat door NES wordt ondersteunt, weer optimaal functioneert.

De NES health scan geeft aan welke infoceuticals je op dit moment nodig hebt. Na verloop van tijd wordt op basis van de resultaten van een nieuwe scan de voorgeschreven inname aangepast.
Tijdens het programma merk je dat de infoceuticals je lichamelijke herstelproces verbeteren, en een positief effect hebben op onderliggende fysieke en/of emotionele problemen. De meeste mensen ervaren vrijwel meteen een vooruitgang in welzijn en vitaliteit. Sommigen melden dat ze meer dromen, een sterker gevoel krijgen en meer persoonlijk inzicht hebben. Incidenteel kunnen tijdelijke, milde bijwerkingen ontstaan. Dit is normaal en een teken dat het Human Body Field werkt. Infoceuticals worden als druppels in een glas water ingenomen. Je kunt ze tegelijk met andere supplementen, kruiden, vitaminen en zelfs met geneesmiddelen gebruiken.

NES miHealth

De NES miHealth kan direct tijdens een NES Health scan worden gebruikt en worden ingesteld op de frequentie die de NES Health scan in haar metingen aangeeft. Het apparaat gebruikt subtiele elektromagnetische velden en bio-elektrostimulatie om het lichaam van informatie te voorzien. Informatie die nodig is om het naar zijn natuurlijke staat van welzijn terug te laten keren – de staat van waaruit herstel begint.

Bij balansverstoringen biedt de Nes miHealth uitkomst om deze snel te herstellen. De Nes miHealth herstelt de natuurlijke, optimale staat van het lichaam.