Verzuimscreening

Verzuimscreening is bedoeld voor bedrijven met (meervoudig) verzuimproblematiek.

U kunt hierbij denken aan

  • Langdurige ziekte;
  • Regelmatig kort verzuim;
  • Grijs verzuim;
  • Verhoging premies verzuimverzekeringen;
  • Loonsancties.

Fysio4U biedt u de mogelijkheid om een neutrale second opinion te krijgen over het door u ingezette verzuimbeleid. Daarnaast kunnen wij u begeleiden in het aanscherpen of verbeteren van uw huidige verzuim én personeelsbeleid. Door het uitgebreide netwerk, en expertise op een groot aantal vlakken kunnen wij, samen met u uw beleid naar een hoger niveau tillen.

Tevens kunnen wij u adviseren op het gebied van

  • Verzuimbegeleiding;
  • Re-integratie 1e en 2e spoor;
  • Interventies;
  • Risico inventarisatie en evaluatie;
  • Werkplek screenings;

Door ons uitgebreide netwerk van toegewijde partners kunnen wij u adviseren op de meest uiteenlopende vlakken. De basis voor onze advisering is geënt op het zo kosteneffectief mogelijk te zijn voor u als ondernemer. Dit houdt in dat u van ons op voorhand een overzicht krijgt van de door ons in te zetten uren en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met andere financieringsbronnen, zoals pensioen en ziektekostenverzekeraars, dit om de investering vanuit uw kant zo laag mogelijk te houden.