Werkplek voorlichting, -onderzoek en -training

Werkplekvoorlichting wordt gegeven in groepsverband aan medewerkers met een specifieke werkhouding en/of werk taak.

Werkplekonderzoek wordt uitgevoerd door een ervaren bedrijfsfysiotherapeut middels vragenlijsten, interviews en observaties. Het is bestemd voor medewerkers met arbeid gerelateerde problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat en/of medewerkers die op een ‘verkeerde’ manier hun werk uitvoeren. Het onderzoek wordt gevolgd door een passend advies aan het bedrijf en de leidinggevende.

Werkplektraining bestaat uit een werkplekonderzoek, voorlichting en individuele training. Er wordt per persoon gekeken naar de manier van werken en hoe deze aangepast kan worden zodat het werk minder belastend wordt. De training wordt gegeven in kleine groepjes of per individu. De training is vooral gericht op medewerkers die lichamelijke klachten ervaren door of tijdens het werk. Voor werknemers die zwaar fysiek werk uitvoeren, denkende aan tiltraining. Maar ook voor werknemers op andere functies.