Nu ook Osteopathie bij Fysio4U/New Health Centre

Osteopathie. Je hoort het vaker. Maar wat is het nou eigenlijk? Ik leg het graag uit.
Ik ben in 2017 afgestudeerd als osteopaat aan de 5-jarige opleiding, aan de Internationale academie voor Osteopathie in Gent. Voordat ik begon aan de studie was ik reeds werkzaam als fysiotherapeut sinds 2006. Mijn ervaringen binnen de fysiotherapie zorgden voor de juiste impuls om aan de studie te starten. Ik vind het een uitdaging om de “moeilijk begrepen klacht” te vinden, het zoeken vind ik als een puzzel en binnen de osteopathie moeten alle stukjes op de juiste plaats liggen. Iedereen maar ook baby’s en sporters kunnen goed behandeld worden. Naast fysiotherapie, waarvan de meesten mij in Sneek zullen kennen, geef ik nu tevens osteopathie.

Wat is osteopathie?

In de osteopathie streven we ernaar om de drie belangrijke lichaamssystemen op elkaar af te stemmen.
  • Het bewegingsapparaat
  • De organen
  • De schedel
De drie systemen moeten een goede beweeglijkheid hebben. Zo niet, dan kan dat leiden tot een beperkt herstelvermogen. Dit uit zich weer in fysieke klachten etc. Een lichaam dat in de juiste balans is, kan zelf zorgen voor een evenwicht tussen de drie systemen.
Het evenwicht kan bijvoorbeeld door een (geboorte)trauma, slechte voeding of stress verstoord raken. Tijdens een osteopathieconsult is het onderzoek gericht op de beweeglijkheid van die systemen. De behandeling op het herstellen hiervan.